چوبکار اپلدار باریک ملیکا آبکاری نقره

9,500 تومان
چوبکار لباس رنگ آبکاری نقره قیمت هر عدد 12.000 تومان

چوبکار طرح چوب بامبو

6,500 تومان
چوبکار یا چوب لباسی ابزاری برای قرار دادن لباس است. چوبکار لباس هم در فروشگاه های بزرگ و کوچک کاربرد