نمایش 1–8 از 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

سینی انگشتر 13 گیره بیضی سفید P1

85,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 12.5 سانتیمتر
 • طول: 13.5 سانتیمتر
 • ارتفاع بالا: 5 سانتیمتر
 • ارتفاع پایین: 2.5 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر 18 گیره گنبدی سفید P1

100,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 14.5 سانتیمتر
 • طول: 15.5 سانتیمتر
 • ارتفاع بالا: 5 سانتیمتر
 • ارتفاع پایین: 3 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر 32 گیره سفید P1

370,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 20 سانتیمتر
 • طول: 30 سانتیمتر
 • ارتفاع: 2.5 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر ۴۸ گیره سفید P1

520,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 25 سانتیمتر
 • طول: 29 سانتیمتر
 • ارتفاع: 2.5 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر 15 گیره سفید P1

185,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 15.5 سانتیمتر
 • طول: 20.5 سانتیمتر
 • ارتفاع: 2.5 سانتیمتر
 • ابعاد گیره: 3*4 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر 21 گیره سفید P1

255,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 14 سانتیمتر
 • طول: 26 سانتیمتر
 • ارتفاع: 2.5 سانتیمتر
 • ابعاد گیره: 3*4 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر 28 گیره سفید P1

340,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 20 سانتیمتر
 • طول: 30 سانتیمتر
 • ارتفاع: 2.5 سانتیمتر
 • ابعاد گیره: 3*4 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.

سینی انگشتر 36 گیره سفید P1

400,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • روکش: چرم مصنوعی
 • عرض: 20.5 سانتیمتر
 • طول: 33.5 سانتیمتر
 • ارتفاع: 2.5 سانتیمتر
 • ابعاد گیره: 3*4 سانتیمتر
 • کاربرد: سینی انگشتر معمولا برای نمایش انگشتر به صورت گروهی می باشد.