نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

مانکن النگو 3 طبقه بغلدار سفید

210,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • ارتفاع پایه: 26 سانتیمتر
 • طول :  29 سانتیمتر
 • عرض: 24 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • طول استوانه: 25 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • مونتاژی
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و …

مانکن النگو 3 طبقه بغلدار مشکی

210,000 تومان
 • رنگ: مشکی
 • ارتفاع پایه: 26 سانتیمتر
 • طول :  29 سانتیمتر
 • عرض: 24 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • طول استوانه: 25 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • مونتاژی
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و …

مانکن النگو 2 طبقه بغلدار مشکی

150,000 تومان
 • رنگ: مشکی
 • ارتفاع پایه: 17.5 سانتیمتر
 • طول :  25 سانتیمتر
 • ابعاد پایه: 19*25 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • طول استوانه: 25 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و …

مانکن النگو یک طبقه بغلدار سفید

120,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • ارتفاع پایه: 12.5 سانتیمتر
 • طول :  19.5 سانتیمتر
 • ابعاد پایه: 14.5*19.5 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • طول استوانه: 19 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و ...

مانکن النگو یک طبقه بغلدار مشکی

120,000 تومان
 • رنگ: مشکی
 • ارتفاع پایه: 12.5 سانتیمتر
 • طول :  19.5 سانتیمتر
 • ابعاد پایه: 14.5*19.5 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • طول استوانه: 19 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و ...

مانکن النگو یک طبقه سفید

110,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • ارتفاع پایه: 13.5 سانتیمتر
 • طول :  20 سانتیمتر
 • ابعاد پایه: 7 در 7 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و ...

مانکن النگو 3 طبقه سفید

150,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • ارتفاع پایه اول: 10 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه دوم: 12.5 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه دوم: 15 سانتیمتر
 • طول :  20 سانتیمتر
 • ابعاد پایه: 7 در 22 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و ...

مانکن النگو 2 طبقه سفید

120,000 تومان
 • رنگ: سفید
 • ارتفاع پایه جلو: 10 سانتیمتر
 • ارتفاع پایه عقب: 12.5 سانتیمتر
 • طول :  20 سانتیمتر
 • ابعاد پایه: 7 در 14 سانتیمتر
 • قطر دایره استوانه: 5 سانتیمتر
 • جنس: روکش چرم
 • برای النگو ،دستبند،ساعت و ...